Tag Archives: farsi

Farsi Resource Videos

مرکز صلح مِتا (Metta Center for Nonviolence) با مدیریت پروفسور مایکل ناگلر فعالیت خود را در سال 1982 در امریکا آغاز کرده است. این مرکز همواره از پیشگامان عرصه صلح در برگزاری نشست ها، کارگاهها و دوره های مرتبط با عدم خشونت، صلح درون و تغییرات اجتماعی و فرهنگی بوده است. از جمله فعالیت های… read more